Fanm sé maoganni douvan siklòn

Jòdila sé 8 maws. Nou ka gloriyé konba madanm ja gannyé pou sosyété-la rèspèkté dwa a yo é sa yo ka kontinyé fè pou egzisité pliplis.

Isidan, toupatou, toulè, yè, jòdi é dèmen, Madanm ka lité kont diskriminasyon yo ka sibi adan larèl a travay. Adan foto an nou, nou té vlé montré, madanm pé fè menm travay ki nonm. Davwa nou pa ka  vwè valè a madanm asi kò a yo men asi sa yo ni an tèt a yo é volonté a yo.

Adan sé foto-la nou ka rèprézanté dékatman a madanm dèpi an tan lontan jis jòdijou. Avan sé madanm-la té ka travay an jaden, an kaz, ka okipé dè timoun kisiswa isidan ou toupatou.

Jòdi, lè nou ka jété on zyé asi sa ki ka fèt oliwon Latè, nou ka konstaté ni madanm ki ni plis rèsponsabilité, kon Kamala Harris, ni madanm chèf yo jis ka fè travay moun di sèl nonm pé fè.

Lè ou ka gadé foto an nou, fo ou gadé dépi agòch jis a dwat, pou pé vwè chanjman a plas a madanm adan larèl a travay é adan tan-la. Men osi kijan figi a fanm an mouvman chanjé. Pas fanm an mouvman souvant fwa té liyanné èvè Manman men jòdi sé manman men fanm ki mètfédanm adan travay a yo.

Poubout lè nou ka di : « Fanm sé maoganni douvan siklòn », sa nou vlé di, sé magré présyon madanm ja é ka vwè yo toujou ka vansé ka fè mouvman, yo pa ka pliyé.

RUTIL/ DROUAT / ALAMKAN / VANONY