Mè Mwadmémwa

Mwadmé

Mwadmémwa

A on pèp doubout

On pèp doubout o ka

On pèp san pépa ki pé pa

Mété pon jou pon jouNou atè

Pou fè onondipè é jèvousali Mori

Douvan fanmi a Napoléyon é Jozéfin

Toupannan Yo ka mété chenn a chawYo

An kou an-Nou adan dé gran magazen a Yo

Ka wouklé san santiman pou mizé san santim han

Anlè kontwa lanmizè Yo-menm fabriké an tan lèsklavaj

Mé mwadmé mwadmémwa a on pèp doubout o Karukéra

Ki vlé kriyé Viktwa anlè laplas Mé 67 pou’y byen pòté non a-y !

Edmon Wouso,

de l’Académie Folle Ansaise,

né un 7 décembre d’année et de siècle inconnus à Folle Anse

déchaî-né un *12 mai 1802* contre l’armée de Richepanse à Basse-Terre

et assassi-né un 27 mai 1967 par les képis rouges de Foccard à Pointe-à-Pitre.